STRONA GŁÓWNA - HOME
PASTEL
ZWIERZĘTA - ANIMALS
INNE - OTHER WORKS
OBRAZY OLEJNE - OIL PAINTINGS
Updated April 2015

Copyright
Beata Janion-Dolowska

Kilka słów o pasteli dawnej...

A few words about the old pastel...

 

W XVIII wieku wśród elit i bogatego mieszczaństwa w Europie, modne było posiadanie portretu pastelowego oraz kolekcjonowanie pasteli. W pałacach urzadzano "gabinety pastelowe", dopasowując do delikatnych, intymnych, świetlistych malowideł cały wystrój wnętrza, od lekkich mebli, po odpowiednio kolorystycznie dobrane materie i dywany. Dzisiaj ta moda powraca. Prezentowane na tej stronie obrazy pastelowe są kopiami pasteli ze zbiorów różnych muzeów Europy i wykonanych przeze mnie według zaleceń dawnych mistrzów. Ramy, po starannym dobraniu, zakupione zostały specjalnie na wystawy. Wszystkie z prezentowanych tu prac zostały sprzedane do kolekcji prywatnych w USA, Kanadzie, Danii, Austrii, Szwecji, Francji, Emiratów Arabskich i Wielkiej Brytanii.
    W XVIII wieku podłożem malarskim był pergamin. We Francji zaś papier welurowy, o aksamitnej powierzchni. Nakładanie pasteli odbywa się za pomocą miękkiego pędzla, palca lub skórki. Odpowiedni efekt uzyskujemy poprzez umiejętne przecieranie. Pastele nie ciemnieją, nie żółkną i nie brązowieją tak, jak farby olejne. Utrwalanie pasteli jest najtrudniejsze, ponieważ rozpylanie fiksatywy zmienia barwy pasteli i powoduje ciemnienie obrazu, niwelując tym samym jej lekkość i puszystość. Najlepszym zabezpieczeniem pasteli przed kurzem i mechanicznymi uszkodzeniami jest szyba. Dzięki temu pastel może przetrwać stulecia w idealnym stanie.

 

In the eighteenth century among the wealthy elite and middle class in Europe, it was fashionable to have a pastel portrait of collecting and pastels. In the palaces of the device "pastel offices" to suit the delicate, intimate, luminous paintings of the interior, the furniture, light, and color-matched respectively matter and carpets. Today, the fashion is back. Presented on this page are copies of images pastel pastels from the collections of various museums of Europe and made ??by me as recommended by the old masters. Rama, after careful the draw were bought specially for the exhibition. All of the work presented here have been sold to private collections in USA, Canada, Denmark, Austria, Sweden, France, UAE and UK.
In the eighteenth century, the painting was a parchment ground. In France, the velor paper, a velvety surface. Application of pastels is done using a soft brush, finger, or peel. Desired effect is achieved by skilful rubbing. Pastels do not darken, do not turn yellow and not brown like oil paints. Fixation of pastels is the hardest, because spraying fiksatywy changing pastel colors and causes darkening of the image, thus compensating for its lightness and fluffiness. The best protection against dust pastels and mechanical damage to the glass. Thanks crayon can survive centuries in perfect condition.

- Pastelowa Galeria - Pastel Gallery -

Zapraszam również do odwiedzenia mojej galerii prac olejnych (fragmenty)
Welcome to visit my Oil Gallery (fragments)

Page designed and created by A D. Copyright 2015. All rights reserved.